DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu. CPV 90919000-2, 90610000-6, 77314100-5, 50800000-3. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-03
Nazwa zadania Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu. CPV 90919000-2, 90610000-6, 77314100-5, 50800000-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.104.2015
Termin składania ofert 2015-12-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-104-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-104-2015-opz-sprzatanie-2016-www

2720-104-2015-siwz

 

2720-104-2015-zmiana-siwz

2720-104-2015-umowa-po-zmianach

  2720-104-2015-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :