DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usuwanie zakrzaczeń (samosiejek i odrostów) rosnących w pasie dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77342000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-18
Nazwa zadania Usuwanie zakrzaczeń (samosiejek i odrostów) rosnących w pasie dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77342000-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.100.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-26 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

100-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.12.2015 r.)

100-15 Informacja z otwarcia ofert (26.11.2015 r.)

 

 

100-15 Zmiana treści SIWZ (19.11.2015 r.)

100-15 Załącznik Nr 2 / ZMIANA


100-15 Załącznik Nr 2 / ZMIANA (edytowalny)

  

100-15 Ogłoszenie o zamówieniu (18.11.2015 r.)

100-15 SIWZ (18.11.2015 r.)

100-15 Załączniki Nr 1-5 do SIWZ (edytowalne)

Specyfikacja techniczna

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :