DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania Drukuj Email
z dnia: 2015-10-08
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV: 77.21.14.00.6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.78.2015.AK
Termin składania ofert 2015-10-16 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 ( wew. 12 ); faks: 75/ 755-10-18 ( wew. 15 )
Załączniki

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja z otwarcia ofert (16.10.2015 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Załaczniki edytowalne nr 1- 7 do SIWZ

Wykaz drzew do wycinki+Zestawienie ilości i wartości drewna wg szacunku brakarskiego

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :