DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów” w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry. CPV 71322000-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-04
Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów” w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry. CPV 71322000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.54.2015
Termin składania ofert 2015-08-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  54_2015 ogloszenie o zamowieniu 2015-08-05

54_2015 siwz 2015-08-05

54_2015 zal_1-6 edyt 2015-08-05

 

54_2015 zbiorcze zestawienie ofert 2015-08-17

 

54_2015 ogloszenie wyniku 2015-09-03

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :