DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zabiegi w obrębie korony drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 77211500-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-20
Nazwa zadania Zabiegi w obrębie korony drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 77211500-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.55.2015
Termin składania ofert 2015-07-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, 71 39 17 234, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

55-15 ogloszenie o zamowieniu

55-15 siwz

55_2015_siwz wersja edytowalna

przedmiar - zabiegi w obrbie koron drzew

sst

wykaz drzew - zabiegi w obrbie koron drzew

 

55-15 zbiorcze zestawienie ofert

 

 

55-15 ogloszenie o wyborze - zad 1

55-15 ogloszenie o wyborze - zad 2

55-15 ogloszenie o wyborze - zad 3

55-15 ogloszenie o wyborze - zad 4

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :