DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania : 1. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-23
Nazwa zadania Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania :
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.39.2015
Termin składania ofert 2015-07-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 7 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

39_2015_ogloszenie o zamowieniu

39_2015_siwz

39_2015_siwz edytowalna

39_2015_uniewaznienie postepowania zad 1 i zad 2

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :