DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zarządzanie infrastrukturą kolejową z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, którą stanowi linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. Zadanie nr 2: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, która stanowi linia kolejowa nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903 CPV 79420000-4. Drukuj Email
z dnia: 2012-05-28
Nazwa zadania Zarządzanie infrastrukturą kolejową z podziałem na dwa zadania:Zadanie nr 1: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, którą stanowi linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.79.2012
Termin składania ofert 2012-07-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/3917 167, 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

79-11- zalaczniki do siwz

 

siwz w wersji edytowalnej


 

79-12 ogloszenie o zamowieniu

79-12 ogloszenie o zmianie ogloszenia

siwz

 

79-12 zmiana ogloszenia 12 06 2012

79-12 zmiana siwz 12 06 2012

 

 

ogloszenie o zmienie ogloszenia 27 06 12

pytania i odpowiedzi 27 06 12

zad 1 protokół z wykonania prac dot diagnostyki i nadzoru 27 06 12

zad nr 2 protokol  z wykonaia prac dot diagnostyki 27 06 12

zmieniony projekt umowy zadanie nr 1 27 06 12

zmieniony projekt umwy zadanie nr 2 27 06 12

 

sprostowanie 06 07 2012

zmieniony projekt umowy zadanie nr 1 06 07 12

zmieniony projekt umowy zadanie nr 2 06 07 12

79-12 ogloszenie o wyborze oferty zadanie nr 1 i zadanie nr 2

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :