DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Studium wykonalności dla zadania pn: Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław – Świdnica i 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto. CPV 71241000-9. Drukuj Email
z dnia: 2011-04-21
Nazwa zadania Studium wykonalności dla zadania pn: Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław – Świdnica i 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto. CPV 71241000-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ/3530/65/11
Termin składania ofert 2011-05-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk/Dorota Woronicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 wew. 12, 71 / 39 17 166, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

65-11 wynik


65-11-Odpowiedzi na pytania (II)

 
   

65-11-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

65-11- Odpowiedzi na pytania (I)

65-11-ZP-PN str. 1

 

  65-11-Ogłoszenie o zamówieniu

65-11-SIWZ

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :