DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.41.2016
Termin składania ofert 2016-07-11 10:00 Po Terminie


Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 10:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 90640000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.43.2016
Termin składania ofert 2016-04-25 10:00 Po Terminie


Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0. NOWA NAZWA ZADANIA: Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK w formie pakietów: Pakiet I – ubezpieczenie mienia i od działalności OC okres ubezpieczenia od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. Pakiet II – ubezpieczenie pojazdów DSDiK od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. CPV 66 51 60 00-0. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0. NOWA NAZWA ZADANIA: Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK w formie pakietów: Pakiet I – ubezpieczenie mienia i od działalności OC okres ubezpieczenia od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. Pakiet II – ubezpieczenie pojazdów DSDiK od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. CPV 66 51 60 00-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.48.2016.AK
Termin składania ofert 2016-06-09 10:00 Po Terminie


Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku” CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku”
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-05 10:30 Po Terminie


Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.40.2016
Termin składania ofert 2016-04-26 10:00 Po Terminie


PFU dla zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-03
Nazwa zadania PFU dla zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.32.2016
Termin składania ofert 2016-04-12 10:00 Po Terminie


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów: Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn” oraz Projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec-Lwówek Śląski” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca. CPV 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5. Drukuj Email
z dnia: 2016-03-31
Nazwa zadania Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów: Projekt nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn” oraz Projekt nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec-Lwówek Śląski” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca. CPV 71520000-9, 71530000-2, 71540000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.11.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-11 10:00 Po Terminie


Przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. CPV 63712710-3. Drukuj Email
z dnia: 2016-03-18
Nazwa zadania Przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. CPV 63712710-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.33.2016.AK
Termin składania ofert 2016-03-30 10:00 Po Terminie


PFU dla zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Złotoryja - etapami", etap I odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2610D. Drukuj Email
z dnia: 2016-03-03
Nazwa zadania PFU dla zadania "Budowa obwodnicy miejscowości Złotoryja - etapami", etap I odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2610D. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.26.2016
Termin składania ofert 2016-03-11 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-29
Nazwa zadania Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda - Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowej Rudy. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2016.AK
Termin składania ofert 2016-03-08 10:30 Po Terminie


Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-22
Nazwa zadania Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.16.2016
Termin składania ofert 2016-03-15 10:00 Po Terminie


Prace projektowe i PFU dla zadania Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-18
Nazwa zadania Prace projektowe i PFU dla zadania Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2016
Termin składania ofert 2016-03-08 10:00 Po Terminie


Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71322000-1. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-17
Nazwa zadania Prace projektowe w zakresie budowy obwodnicy Ludowa Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.14.2016
Termin składania ofert 2016-03-03 10:00 Po Terminie


Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-09
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77311000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.9.2016
Termin składania ofert 2016-02-22 11:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia1234567NastępnaOstatnie »

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :