DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM Drukuj Email
z dnia: 2019-04-05
Nazwa zadania Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM. CPV 79.13.10.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.38.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 10:00 Po Terminie


Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie


Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.29.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie


Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.33.2019
Termin składania ofert 2019-04-17 10:00 Po Terminie


Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2019-03-19
Nazwa zadania Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71.24.00.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.28.2019
Termin składania ofert 2019-03-28 10:00 Po Terminie


Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.22.2019
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie


Usługa wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-26
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.25.2019
Termin składania ofert 2019-03-06 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-06
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 10:00 Po Terminie


Usługa wycinki drzew z podziałem na 12 zadań Drukuj Email
z dnia: 2019-02-05
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 12 zadań. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2019
Termin składania ofert 2019-02-13 10:00 Po Terminie


ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-04
Nazwa zadania ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.108.2018
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2019
Termin składania ofert 2019-02-13 09:30 Po Terminie


OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-30
Nazwa zadania OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.12.2019
Termin składania ofert 2019-02-12 09:00 Po Terminie


Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-24
Nazwa zadania Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2019
Termin składania ofert 2019-02-01 09:00 Po Terminie


Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2019-01-23
Nazwa zadania Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.2.2019
Termin składania ofert 2019-02-05 10:00 Po Terminie


Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, CPV 90.62.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2019-01-21
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, CPV 90.62.00.00-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.7.2019
Termin składania ofert 2019-01-29 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :