DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Boguszów-Gorce na odcinku o długości 800 m od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzych - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.77.2019
Termin składania ofert 2019-07-31 09:00 Po Terminie


PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71247000-1. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-09
Nazwa zadania PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71247000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.64.2019
Termin składania ofert 2019-08-20 09:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020 – 2022. CPV 90610000-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-05
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020 – 2022. CPV 90610000-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.49.2019
Termin składania ofert 2019-08-13 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-28
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.68.2019
Termin składania ofert 2019-07-19 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania: Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-19
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.63.2019
Termin składania ofert 2019-08-20 10:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.58.2019
Termin składania ofert 2019-06-18 10:00 Po Terminie


PRACE PROJEKTOWE dla zadania pn.: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Głogowska / Parkowa / Trzebnicka / Żeromskiego w m. CHOCIANÓW”. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-05
Nazwa zadania PRACE PROJEKTOWE dla zadania pn.: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Głogowska / Parkowa / Trzebnicka / Żeromskiego w m. CHOCIANÓW”. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2019
Termin składania ofert 2019-06-26 09:00 Po Terminie


Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-05
Nazwa zadania Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 77.31.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.53.2019
Termin składania ofert 2019-07-17 09:00 Po Terminie


Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Dolnośląskiego. CPV 71631480-8 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-30
Nazwa zadania Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Dolnośląskiego. CPV 71631480-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.42.2019
Termin składania ofert 2019-06-12 10:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w km 2+117 w miejscowości Jawor Drukuj Email
z dnia: 2019-04-30
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w km 2+117 w miejscowości Jawor. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.46.2019
Termin składania ofert 2019-05-09 10:00 Po Terminie


Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowych z podziałem na 3 zadania Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowych z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2019
Termin składania ofert 2019-05-08 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.35.2019
Termin składania ofert 2019-06-25 10:00 Po Terminie


Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odrze jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – Etap I DECYZJA ŚRODOWISKOWA. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odrze jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – Etap I DECYZJA ŚRODOWISKOWA. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2019
Termin składania ofert 2019-06-27 09:00 Po Terminie


Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.39.2019
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-09
Nazwa zadania
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2019-04-24 9:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :