DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-04
Nazwa zadania ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 72212000-4.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.108.2018
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2019
Termin składania ofert 2019-02-13 09:30 Po Terminie


OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-30
Nazwa zadania OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ: Budowa obwodnic Bielawy, Dzierżoniowa i Strzegomia w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71240000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.12.2019
Termin składania ofert 2019-02-12 09:00 Po Terminie


Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-24
Nazwa zadania Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2019
Termin składania ofert 2019-02-01 09:00 Po Terminie


Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2019-01-23
Nazwa zadania Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.2.2019
Termin składania ofert 2019-02-05 10:00 Po Terminie


Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, CPV 90.62.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2019-01-21
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, CPV 90.62.00.00-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.7.2019
Termin składania ofert 2019-01-29 10:00 Po Terminie


Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-03
Nazwa zadania Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71.30.00.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.105.2018
Termin składania ofert 2019-01-15 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2018-12-24
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.104.2018
Termin składania ofert 2019-01-11 10:00 Po Terminie


I. Wykonanie 10 szt. wolnostojących tablic informacyjno-nawigacyjnych z montażem dla projektu pn. „"Od Frydland do zamku Czocha"” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Lub/i* II. Wykonanie 22 szt. znaków E-10 z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Drukuj Email
z dnia: 2018-11-16
Nazwa zadania 1. Wykonanie 10 szt. wolnostojących tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 2. Wykonanie 22 szt. wolnostojących znaków E - 10, z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2018-11-23 15:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 53+250 do km 54+000 z zabezpieczeniem osuwiska k. miejscowości Cerekwica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-11-09
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 53+250 do km 54+000 z zabezpieczeniem osuwiska k. miejscowości Cerekwica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.90.2018
Termin składania ofert 2018-11-21 10:00 Po Terminie


Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-08
Nazwa zadania Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.91.2018
Termin składania ofert 2018-11-16 10:00 Po Terminie


Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211400-8. Drukuj Email
z dnia: 2018-10-17
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211400-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.89.2018
Termin składania ofert 2018-10-25 10:00 Po Terminie


Usługa wycinki drzew z podziałem na 7 zadań. CPV 77211400-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-09-18
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 7 zadań. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.82.2018
Termin składania ofert 2018-09-27 11:00 Po Terminie


PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-13
Nazwa zadania PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.84.2018
Termin składania ofert 2018-09-25 10:00 Po Terminie


PFU dla zadania pod nazwą: Budowa oraz remont mostów w ciągu DW 364 w km 17+791 wraz z dostosowaniem układu drogowego w m. Lwówek Śląski. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-13
Nazwa zadania PFU dla zadania pod nazwą: Budowa oraz remont mostów w ciągu DW 364 w km 17+791 wraz z dostosowaniem układu drogowego w m. Lwówek Śląski. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.83.2018
Termin składania ofert 2018-09-25 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia1234567NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :