DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Dolnośląskiego. CPV 71631480-8 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-30
Nazwa zadania Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Dolnośląskiego. CPV 71631480-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.42.2019
Termin składania ofert 2019-06-12 10:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w km 2+117 w miejscowości Jawor Drukuj Email
z dnia: 2019-04-30
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w km 2+117 w miejscowości Jawor. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.46.2019
Termin składania ofert 2019-05-09 10:00 Po Terminie


Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowych z podziałem na 3 zadania Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowych z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2019
Termin składania ofert 2019-05-08 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90+300 do km 110+550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.35.2019
Termin składania ofert 2019-06-25 10:00 Po Terminie


Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odrze jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – Etap I DECYZJA ŚRODOWISKOWA. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-25
Nazwa zadania Budowa mostu w m. ŚCINAWA na rzece Odrze jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – Etap I DECYZJA ŚRODOWISKOWA. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2019
Termin składania ofert 2019-06-27 09:00 Po Terminie


Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w km 6+942 w miejscowości Ciechłowice – opracowanie dokumentacji projektowej. CPV 71322300-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.39.2019
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-09
Nazwa zadania
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2019-04-24 9:00 Po Terminie


Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM Drukuj Email
z dnia: 2019-04-05
Nazwa zadania Studium lokalizacyjne włączenia miasta Polkowice przez budowę nowej linii kolejowej łączącej się z odcinkiem linii kolejowej 14 oraz włączeniem się do linii kolejowej 289 łącząc miasto Polkowice z dwoma ośrodkami miejskimi LGOM. CPV 79.13.10.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.38.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 10:00 Po Terminie


Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie


Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-29
Nazwa zadania Wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dla wskazanych przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.29.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 10:00 Po Terminie


Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.33.2019
Termin składania ofert 2019-04-17 10:00 Po Terminie


Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2019-03-19
Nazwa zadania Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej: Budowa obwodnic Milicza i Wołowa w ciągu dróg wojewódzkich. CPV 71.24.00.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.28.2019
Termin składania ofert 2019-03-28 10:00 Po Terminie


Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa mostu w miejscowości Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.22.2019
Termin składania ofert 2019-04-25 10:00 Po Terminie


Usługa wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-26
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.25.2019
Termin składania ofert 2019-03-06 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-06
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: Budowa obejścia „Zakrętu śmierci” w m. Szklarska Poręba. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia1234567NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :