DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudową i przebudową drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 232 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy w m. Brodowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów.” CPV 90714500-0 Drukuj Email
z dnia: 2021-04-13
Nazwa zadania Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudową i przebudową drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 232 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy w m. Brodowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów.” CPV 90714500-0
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2721.14.2021
Termin składania ofert 2021-04-19 10:00 Po Terminie


ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, w latach 2021 – 2023. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-30
Nazwa zadania ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, w latach 2021 – 2023. CPV 73110000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.93.2020
Termin składania ofert 2021-01-26 10:00 Po Terminie


Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-29
Nazwa zadania Analiza techniczno – ekonomiczna dla zadania: Budowa obejścia m. Złotoryja etapami – etap II i etap III. CPV 71322000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.92.2020
Termin składania ofert 2021-01-22 09:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w m. Gryfów Śląski Drukuj Email
z dnia: 2020-12-29
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w m. Gryfów Śląski. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.84.2020
Termin składania ofert 2021-01-25 10:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 km 67+222 w m. Węgliniec”. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-21
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 km 67+222 w m. Węgliniec”. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.85.2020
Termin składania ofert 2021-01-12 09:00 Po Terminie


WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu DW 382 w km 56+790 w m. Kamieniec Ząbkowicki. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-17
Nazwa zadania WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu DW 382 w km 56+790 w m. Kamieniec Ząbkowicki. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.81.2020
Termin składania ofert 2021-01-22 09:00 Po Terminie


Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 66516000-0. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-16
Nazwa zadania Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 66516000-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.71.2020
Termin składania ofert 2021-03-03 10:00 Po Terminie


WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania pn.: Budowa mostu nad rzeką Kaczawą w ciągu DW 365 w km 17,979 w m. Stara Kraśnica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-15
Nazwa zadania WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania pn.: Budowa mostu nad rzeką Kaczawą w ciągu DW 365 w km 17,979 w m. Stara Kraśnica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.82.2020
Termin składania ofert 2021-01-12 09:00 Po Terminie


Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III. Południowo – wschodni odcinek obwodnicy Bolesławca. CPV 90714500-0, 90742100-1, 90721700-4, 90721100-8 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-07
Nazwa zadania Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III. Południowo – wschodni odcinek obwodnicy Bolesławca. CPV 90714500-0, 90742100-1, 90721700-4, 90721100-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.77.2020
Termin składania ofert 2020-12-17 09:00 Po Terminie


SERWIS I DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI PRZEJAZDOWEJ w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-03
Nazwa zadania SERWIS I DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI PRZEJAZDOWEJ w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.80.2020
Termin składania ofert 2020-12-11 09:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadania 7,8,9,10. CPV 50232200-2 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-02
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadania 7,8,9,10. CPV 50232200-2
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.73.2020
Termin składania ofert 2020-12-14 09:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca” Drukuj Email
z dnia: 2020-10-05
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca”. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.61.2020
Termin składania ofert 2020-12-04 09:00 Po Terminie


Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-01
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 90620000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.70.2020
Termin składania ofert 2020-10-12 11:00 Po Terminie


BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-16
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI2720.54.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 09:00 Po Terminie


Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2020
Termin składania ofert 2020-09-18 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :