DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-16
Nazwa zadania BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DROGOWYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I PRZEJŚĆ AKTYWNYCH w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 10 zadań. CPV 50232200-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI2720.54.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 09:00 Przed Terminem


Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Zabiegi korekcyjne i usuwanie posuszu w koronach drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie służby utrzymaniowej Jelenia Góra. CPV 77211500-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2020
Termin składania ofert 2020-09-18 09:00 Po Terminie


Usługa wycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 7 zadań Drukuj Email
z dnia: 2020-09-02
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych z podziałem na 7 zadań. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.52.2020
Termin składania ofert 2020-10-06 09:00 Przed Terminem


Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-02
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.60.2020
Termin składania ofert 2020-10-12 09:00 Przed Terminem


Wykonanie dokumentacji projektowej pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku Marcinkowice – Pełcznica. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-31
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 na odcinku Marcinkowice – Pełcznica. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.55.2020
Termin składania ofert 2020-09-14 09:00 Po Terminie


Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – dokumentacja projektowa Drukuj Email
z dnia: 2020-08-28
Nazwa zadania Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – dokumentacja projektowa. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.51.2020
Termin składania ofert 2020-10-08 09:00 Przed Terminem


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej: Zadanie nr 1 - linia nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138; Zadanie nr 2 - linia nr 341 na odcinku Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km - 0,530 do km 5,118; Zadanie nr 3 - linia nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-28
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.53.2020
Termin składania ofert 2020-09-30 09:00 Przed Terminem


Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-25
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2020
Termin składania ofert 2020-09-07 09:00 Po Terminie


Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w formie upraw leśnych wraz z ich późniejszą pielęgnacją, na terenie działek ewidencyjnych nr: 633/2, 328/2, 289/2, 327/7, 327/4, 323/3, 322/2, 321/1, 318/2, 318/2, 316/6, 316/4 - AM 2, obręb Miękinia dla przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i droga wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 77211400-8. Drukuj Email
z dnia: 2020-08-21
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w formie upraw leśnych wraz z ich późniejszą pielęgnacją, na terenie działek ewidencyjnych nr: 633/2, 328/2, 289/2, 327/7, 327/4, 323/3, 322/2, 321/1, 318/2, 318/2, 316/6, 316/4 - AM 2, obręb Miękinia dla przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i droga wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 77211400-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.57.2020
Termin składania ofert 2020-09-29 09:00 Przed Terminem


Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 30,310 do km 31,330 na odcinku linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa Drukuj Email
z dnia: 2020-08-11
Nazwa zadania Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 30,310 do km 31,330 na odcinku linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.42.2020
Termin składania ofert 2020-08-19 10:00 Po Terminie


Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-03
Nazwa zadania Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.37.2020
Termin składania ofert 2020-07-13 09:00 Po Terminie


Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-30
Nazwa zadania Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2020
Termin składania ofert 2020-07-08 09:00 Po Terminie


Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77.21.16.00-8, 77.21.15.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.35.2020
Termin składania ofert 2020-07-14 10:00 Po Terminie


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II Drukuj Email
z dnia: 2020-06-25
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II. CPV 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.31.2020
Termin składania ofert 2020-09-17 09:00 Po Terminie


Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0, 90742100-4, 90721700-4, 90721100-8 Drukuj Email
z dnia: 2020-06-05
Nazwa zadania Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0, 90742100-4, 90721700-4, 90721100-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.32.2020
Termin składania ofert 2020-06-15 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :