DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Usługi

Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-03
Nazwa zadania Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w ciągu linii kolejowej nr 326 i 341. CPV 71631300-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.37.2020
Termin składania ofert 2020-07-13 09:00 Przed Terminem


Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-30
Nazwa zadania Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego oraz przeglądów szczegółowych wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. CPV 71300000-1, 71335000-5, 71530000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.36.2020
Termin składania ofert 2020-07-08 09:00 Przed Terminem


Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77.21.16.00-8, 77.21.15.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.35.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 10:00 Przed Terminem


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II Drukuj Email
z dnia: 2020-06-25
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) – etap II. CPV 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.31.2020
Termin składania ofert 2020-08-04 09:00 Przed Terminem


Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0, 90742100-4, 90721700-4, 90721100-8 Drukuj Email
z dnia: 2020-06-05
Nazwa zadania Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji pn.: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0, 90742100-4, 90721700-4, 90721100-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.32.2020
Termin składania ofert 2020-06-15 09:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap II, III i IV. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-06
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap II, III i IV.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2020
Termin składania ofert 2020-05-25 08:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Obwodu Drogowego Cieszyce – Obręb Oława – w latach 2020-2022. CPV 90.61.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-03
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Obwodu Drogowego Cieszyce – Obręb Oława – w latach 2020-2022.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2020
Termin składania ofert 2020-05-15 09:00 Po Terminie


Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla zadania: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 Drukuj Email
z dnia: 2020-03-09
Nazwa zadania Wykonanie analizy porealizacyjnej i monitoringu porealizacyjnego dla zadania: Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi i stanowiącymi skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 90714500-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2020
Termin składania ofert 2020-04-20 9:00 Po Terminie


Prace projektowe dla zadania: Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-02-25
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania: Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.4.2020
Termin składania ofert 2020-03-10 10:00 Po Terminie


ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 73110000-6. Drukuj Email
z dnia: 2020-02-12
Nazwa zadania ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 73110000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.6.2020
Termin składania ofert 2020-02-20 09:00 Po Terminie


GENERALNY POMIAR RUCHU w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63127100-3. Drukuj Email
z dnia: 2020-02-03
Nazwa zadania GENERALNY POMIAR RUCHU w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63127100-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.7.2020
Termin składania ofert 2020-02-19 09:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020–2022 Drukuj Email
z dnia: 2020-01-21
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020–2022. CPV 90.61.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.3.2020
Termin składania ofert 2020-02-27 09:00 Po Terminie


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule "zaprojektuj i wybuduj" Drukuj Email
z dnia: 2020-01-14
Nazwa zadania Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.122.2019
Termin składania ofert 2020-03-09 09:00 Po Terminie


Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień – dokumentacja projektowa Drukuj Email
z dnia: 2019-12-30
Nazwa zadania Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień – dokumentacja projektowa. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.131.2019
Termin składania ofert 2020-01-15 10:00 Po Terminie


Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego Drukuj Email
z dnia: 2019-12-23
Nazwa zadania Generalny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.130.2019
Termin składania ofert 2020-01-28 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :