DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin – Głogów – Ciechanów; – odcinek roboczy nr 1 DW 323 od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (km 0+000) do m. Rynarcice (km 4+600) – odcinek roboczy nr 2 DW 332 od m. Rynarcice (km 11+900) do m. Rudna (km 14+900). CPV 45.23.32.20-7 Drukuj Email
z dnia: 2010-06-23
Nazwa zadania Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin – Głogów – Ciechanów; – odcinek roboczy nr 1 DW 323 od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (km 0+000) do m. Rynarcice (km 4+600) – odcinek roboczy nr 2 DW 332 od m. Rynarcice (km 11+900) do m. Rudna (km 14+900). CPV 45.23.32.20-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ/3530/81/10
Termin składania ofert 2010-07-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Katrzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75/755-10-18 wew. 20, 71/39 17 166 , fax 71/39 17 110
Załączniki

iz-81-10 wynik

iz-81-10 pytania III

iz-81-10-siwz

 

iz-81-10-pytania II

  mapka orientacyjna 

   iz-81-10 pytanie

iz-81-10 ogloszenie

   iz-81-10 siwz 

sst - dw323dw332


 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :