DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 390 Sosnowa – Złoty Stok w km 5+200 – 7+000 CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2010-04-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 390 Sosnowa – Złoty Stok w km 5+200 – 7+000 CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ/3530/33/10
Termin składania ofert 2010-04-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-169, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

33-10-ogl o wyborze najkorzystniejszej oferty

33-10-zalaczniki w wersji edytowalnej

33-10-zmiana siwz 14-04-2010

33-10-zmieniony zalacznik nr 1

33-10-ogloszenie o zamowieniu

33-10-siwz

33-10-stwiorb

 


 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :