DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 311 Jelenia Góra-Szklarska Poręba Górna- Granica Państwa Drukuj Email
z dnia: 2009-04-09
Nazwa zadania Rewitalizacja linii kolejowej Nr 311 Jelenia Góra-Szklarska Poręba Górna- Granica Państwa na odcinku Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa w km 29,844 - 43,138 CPV 45234100-7, 45221000-2
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ/3530/33/09
Termin składania ofert 2009-03-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Jagodzińska, Grażyna Wilk
Tel./Fax 0-71/ 391-7-166, 0-74/ 843-87-59, faks : 0-71/ 391-7-110
Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


 

Pytania i odpowiedzi (5)


 


Pytania i odpowiedzi (4)


 

Pytania i odpowiedzi (3)

 

Pytania i odpowiedzi (2)

Pytania i odpowiedzi (1)


STWiORB
[SIWZ]
[ Ogłoszenie]
[ Analiza oddziaływania na  środowisko

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :