DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rewitalizacja linii kolejowej Wrocław Zakrzów - Trzebnica Drukuj Email
z dnia: 2008-07-27
Nazwa zadania Rewitalizacja linii kolejowej Wrocław Zakrzów - Trzebnica
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ/3530/125/08
Termin składania ofert 2008-08-19 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Jagodzińska, Grażyna Wilk
Tel./Fax 0-71 3917166, 0-74 843-88-02 ; faks : 0-71 3917110
Załączniki

ogloszenie o wyborze oferty


st pkt 8

lokalizacja robt na linii (schemat)

kosztorys ofertowy zmodyfikowany poprawiony

pytania i odpowiedzi3

nowy zmodyfikowny kosztorys ofertowy

pytania i odpowiedzi  (2)

zapytania i ich odpowiedzi

kosztorys ofertowy zmodyfikowany

ogloszenie 125-08

siwz 125 -08

stwiorb

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :