DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój: Etap I - Przygotowanie placu pod rewitalizację Drukuj Email
z dnia: 2020-12-31
Nazwa zadania Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój: Etap I - Przygotowanie placu pod rewitalizację. CPV 45.23.41.13-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2020
Termin składania ofert 2021-02-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  95_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-31

95_20 Siwz 2020-12-31

95_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-12-31

95_20 Zestawienie cenowe 2020-12-31

95_20 wersja edyt_zal 2020-12-31

95_20 Identyfikator postępowania 2020-12-31

 

miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b08033ef-a280-434f-b5d3-0f706d77dfd6

 

 

95_20 pyt_i_odp 2021-01-15

95_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-15

95_20 Opis przedmiotu zamówienia 2021-01-15

95_20 Zestawienie cenowe 2021-01-15

95_20 Formularz oferty 2021-01-15

 

 

95_20 pyt_i_odp 2021-01-26

95_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-01-26

95_20 Wykaz drzew 2021-01-26

95_20 Zestawienie cenowe 2021-01-26

 

95_20 zbiorcze zestawienie ofert 2021-02-02

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :