DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-30
Nazwa zadania Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395. CPV 45.22.00.00-5.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.94.2020
Termin składania ofert 2021-03-09 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

 

94_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-30

94_20 SIWZ 2020-12-30

94_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-12-30

94_20 Dokumentacja 2020-12-30

94_20 Kosztorys 2020-12-30

94_20 wersja edyt_zał_2020-12-30

94_20 Identyfikator postępowania 2020-12-30

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82bd2f55-ee2d-4d0b-a8d3-28f3f4dc54c0

 

 

94_20 pyt_i_odp 2021-01-19

94_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-19

 

 

94_20 pyt_i_odp 2021-02-08

94_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-02-08

94_20 SIWZ 2021-02-08

94_20 Dokumentacja GAZ 2021-02-08

94_20 Kosztorys - część drogowa_zał_2a_2021-02-08

 

94_20 Formularz cenowy - sieć gazowa_zał_2b_2021-02-08

94_20 Kosztorys - sieć wodociągowa_zał_2c_2021-02-08

 

94_20 OPZ GAZ 2021-02-08

94_20 Wzór umowy_gaz_zał_8b

94_20 STWiORB sieć wodociągowa 2021-02-08

 

94_20 wersja edyt_zał 2021-02-08

 

94_20 pyt_i_odp 2021-02-25

94_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-02-25

94_20 OPZ 2021-02-25

94_20 Zgłoszenie 2021-02-25

94_20 Protokół 2021-02-25

94_20 Pismo GDDKiA 2021-02-25

94_20 Badania archeologiczne 2021-02-25’

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :