DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Adaptacja poddasza przy ul. Krakowskiej 28 we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2020-12-17
Nazwa zadania Adaptacja poddasza przy ul. Krakowskiej 28 we Wrocławiu. CPV 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.33.12.20-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.83.2020
Termin składania ofert 2021-02-18 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

83_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-17

83_20 SIWZ 2020-12-17

83_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-12-17

83_20 dokumentacja projektowa 2020-12-17

83_20 Specyfikcje techniczne 2020-12-17

83_20 Przedmiary robót 2020-12-17

83_20 wersja_edyt_zał 2020-12-17

83_20 Identyfikator postępowania 2020-12-17

 

 

83_20 pyt_i_odp 2021-01-25

83_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-25

83_20 Projekt zamienny 2021-01-25

83_20 Przedmiar robót wod-kan_2021-01-25

83_20 Szkic rozmieszczenia klimatyzacji 2021-01-25

 

miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/770c9312-06df-4d4c-ae20-ef59396ceb9c

 

 

83_20 pyt_i_odp 2021-01-27

83_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-27

 

 

83_20 informacja z wizji lokalnej 2021-02-05

 

 

83_20 pyt_i_odp 2021-02-05

83_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-02-05

 

 

83_20 pyt_i_odp 2021-02-12

83_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-02-12

 

 

83_20 zbiorcze zestawienie ofert 2021-02-18

 

83_20 zbiorcze zestawienie ofert - SPROSTOWANIE 2021-02-19

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :