DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2020
Termin składania ofert 2020-12-11 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166
Załączniki

 

2720-69-2020-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-69-2020-SIWZ-2020-10-28

2720-69-2020-SIWZ-2020-10-28-edyt

2720-69-2020-OPZ-2020-10-28

2720-69-2020-kosztorys-ofertowy-2020-10-28

zalaczniki

  2720-69-2020-identyfikator postępowania

2720-69-2020-pyt-9-odp-2020-11-12

2720-69-2020-ogl-o-zm-ogl-2020-11-12

 

 

2720-69-2020-pyt-7-odp-2020-11-19

2720-69-2020-zmiana-ogloszenia-2020-11-19

 

 

 

 

2720-69-2020-UNIEWAŻNIENIE postępowania-www-2020-12-10

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :