DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 455 polegająca na budowie chodnika w miejscowości GAJKÓW, gmina CZERNICA, etap I w km 12+100 – 12+280. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-08
Nazwa zadania PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 455 polegająca na budowie chodnika w miejscowości GAJKÓW, gmina CZERNICA, etap I w km 12+100 – 12+280. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.68.2020
Termin składania ofert 2020-10-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 71 39 17 166
Załączniki

 

2720-68-2020-ogloszenie-o-zamowieniu 2020-10-08

2720-68-2020 SIWZ 2020-10-08

2720-68-2020 SIWZ 2020-10-08 w_edyt

2720-68-2020-OPZ

2720-68-2020-PB-i-PW

2720-68-2020-identyfikator postepowania

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1eeb4c1d-510e-41fa-8622-a33e6813ac03

 

2720-68-2020-lokalizacja

 

 

 

2720-68-2020-pyt-1-odp-2020-10-22

2720-68-2020-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2020-10-22

 

 

 

2720-68-2020-zbiorcze zestawienie ofert 2020-10-27

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :