DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-24
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 35+385 w miejscowości Rokitnica. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2020
Termin składania ofert 2020-10-13 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

 

63-20 ogłoszenie o zamówieniu 24-09-2020

63-20 siwz 24-09-2020

63-20 siwz wersja edytowalna 24-09-2020

63-20 identyfikator postepowania 24-09-2020

63-20 klucz publiczny 24-09-2020

63-20 materiały do zamówienia 24-09-2020

 

63-20 zmiana siwz 28-09-2020

 

 

63-20 zbiorcze zestawienie ofert 13-10-2020

 

63-20 ogl o wyborze najkorzystniejszej oferty 03-11-2020

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :