DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-23
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2020
Termin składania ofert 2020-10-15 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

62-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

62-20 siwz podpis

62-20 siwz

OPZ

SST

Kosztorys ofertowy DW 455 Stary Otok MOST

62-20 Zmiana SIWZ 29-09-2020 podpis

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA1-1 podpis

62-20 Identyfikator postepowania

62-20 KluczPubliczny

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

62-20 Ogloszenie o wyborze podpis

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :