DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Rogoźnica – Wieśnica km 10+400-13+700. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-09
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Rogoźnica – Wieśnica km 10+400-13+700. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.59.2020
Termin składania ofert 2020-10-02 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

59-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

59-20 siwz podpis

59-20 siwz

59-20 Identyfikator postepowania

59-20 KluczPubl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dwa lata-374 Rogoźnica - Wieśnica

Kosztorys ofertowy Rogoznica Wiesnica

SST

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA 1 podpis

59-20 Odpowiedz na pytania od nr 1 do nr 5 i zmiana SIWZ podpis

KOSZTORYS OFERTOWY - KOREKTA 18-09-2020

 

59-20 Odpowiedz na pytania od nr 6 do nr 10 i zmiana SIWZ podpis

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :