DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 450000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-31
Nazwa zadania Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 450000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2020
Termin składania ofert 2020-10-19 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166
Załączniki

  45-20 ogłoszenie o zamówieniu 31-08-2020

  45-20 siwz 31-08-2020

  45-20 identyfikator postepowania 31-08-2020

45-20 siwz wersja edytowalna 31-08-2020

45-20 klucz publiczny 31-08-2020

45-20 materiały do zamówienia 31-08-2020

 

45-20 odpowiedź na pytanie 09-09-2020

45-20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09-09-2020

 

 

45-20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28-09-2020

45-20 odpowiedzi na pytania 28-09-2020

45-20 materiały do odpowiedzi 28-09-2020

 

 

45-20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09-10-2020

45-20 odpowiedzi na pytania 09-10-2020

45-20 siwz wersja edytowalna ujednolicona 09-10-2020

45-20 siwz wersja ujednolicona 09-10-2020

 

 

45-20 zbiorcze zestawienie ofert 19-10-2020

 

 

  45-20 ogl o wyborze najkorzystniejszej oferty 20-11-2020

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :