DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przepustu w ciągu DW nr 357 km 24+494 w m. Radogoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2020-07-22
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW nr 357 km 24+494 w m. Radogoszcz w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2020
Termin składania ofert 2020-08-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

41_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-07-22

41_20 SIWZ 2020-07-22

41_20 Program funkcjonalno-użytkowy 2020-07-22

41_20 wersja edytowalna zał_2020-07-22

41_20 Identyfikator postępowania 2020-07-22

41_20 Klucz publiczny 2020-07-22

  

41_20 pyt_1-4 i odp_2020-08-07

 

  41_2020 sprostowanie pisma 2020-08-10

 

 

41_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-08-11

 

41_20 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2020-08-18

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :