DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ na odcinku PRZEŁĘCZ KOWARSKA – PRZEŁĘCZ OKRAJ km 0+000-4+501. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-17
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ na odcinku PRZEŁĘCZ KOWARSKA – PRZEŁĘCZ OKRAJ km 0+000-4+501. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2020
Termin składania ofert 2020-08-05 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

40_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-07-17

40_2020 SIWZ 2020-07-17

40_2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

40_2020 Przedmiar robót

40_2020 KOSZTORYS OFERTOWY

40_2020 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

40_2020 KONSERWATOR_odp

40_2020 Identyfikator postępowania

40_2020 Klucz publiczny

40_2020 załączniki do SIWZ 2020-07-17 w_edyt

 

40_2020 pyt_1 i odp_2020-07-24

40_2020 zmiana SIWZ_2020-07-24

40_2020 Projekt organizacji ruchu

 

40_2020 pyt_2-6 i odp_2020-07-28

 

40_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-07-29

40_2020 pyt_7-12 i odp_2020-07-29

 

 

40_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-08-05

 

40_2020 INFORMACJA O WYBORZE 2020-08-26

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :