DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w miejscowości JAROSZÓWKA w formule projektuj i buduj. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-14
Nazwa zadania PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w miejscowości JAROSZÓWKA w formule projektuj i buduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.39.2020
Termin składania ofert 2020-07-29 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

39_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-07-14

39_2020 SIWZ 2020-07-14

39_2020 PFU remont dwóch mostów

karta obiektu 4+571

karta obiektu 5+041

39_2020 załączniki do SIWZ 2020-07-14 w_edyt

39_2020 Identyfikator postępowania

39_2020 Klucz publiczny

 

39_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2020-07-16

39_2020 pyt_1-3 i odp_2020-07-16

 

39_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-07-29

 

39_2020 INFORMACJA O WYBORZE 2020-09-17

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :