Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4 Drukuj
z dnia: 2020-06-26
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania, CPV 45.23.32.21-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.38.2020
Termin składania ofert 2020-07-14 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

38-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

38-20 siwz podpis

38-20 siwz

OPZ

KOSZTORYS OFERTOWY

SSTWiORB

38-20 Identyfikator postepowania

38-20 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_34b768a8-1e37-4e27-951b-df8d3be4c9ca

38-20 Odpowiedz na pytanie nr 1 podpis

Kosztorys ofertowy 30-06-2020

38-20 Odpowiedz na pytanie nr 2 podpis

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

38-20 Ogloszenie o wyborze zad 1,2,3,4 podpis