UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2020-06-16
Nazwa zadania UNIECZYNNIENIE PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO pod DW 382 w km 28+850 w m. Dzierżoniów. CPV 45200000-9, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

33_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-06-16

33_2020 SIWZ 2020-06-16

PFU Dzierżoniów likwidacja przejścia

33_2020 załączniki do SIWZ 2020-06-16 w_edyt

33_2020 KLUCZ PUBLICZNY

33_2020 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

 

33_2020 zmiana SIWZ_2020-06-25

33_2020 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 2020-06-25

33_2020 załącznik nr 9 UMOWA (WZÓR) 2020-06-25

33_2020 załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 2020-06-25 w_edyt

 

33_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-07-01

33_2020 pyt_i odp_2020-07-01

 

33_2020 pyt_i odp_2020-07-03

33_2020 zał. nr 2 KALKULACJA OFERTOWA 2020-07-03

33_2020 zał. nr 2 KALKULACJA OFERTOWA 2020-07-03 w_edyt

 

33_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-07-07

 

33_2020 INFO_O WYBORZE _2020-07-23