Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj
z dnia: 2020-06-02
Nazwa zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Termin składania ofert 2020-06-17 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

Ogłoszenie o przetarg Lublin

Umowa sprzedaży DW 2996H