DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2020
Termin składania ofert 2020-05-29 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-26-2020-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-26-2020-siwz-www

2720-26-2020-siwz-edyt

2720-26-2020-OPZ

2720-26-2020-kosztorys-ofertowy

2720-26-2020-PW-drogowy

2720-26-2020-PW-mostowy

2720-26-2020-STWiORB

2720-26-2020-identyfikator-postepowania

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a81d1c5c-00ba-41ca-8431-2f1b4ac1c4e0

 

 

 

2720-26-2020-zmiana-siwz-pismo

2720-26-2020-zmiana-SIWZ-2020-05-05-www

2720-26-2020-zmiana-SIWZ-2020-05-05-edyt

2720-26-2020-zmiana-ogloszenia-2020-05-05

 

 

 

 

2720-26-2020-pyt-1-19-odp-zmiana-siwz-2020-05-18

2720-26-2020-ogloszenie-o-zmianie-2020-05-18

2720-26-2020-zmiana-SIWZ-2020-05-18-edyt

2720-26-2020-zmiana-SIWZ-2020-05-18-edyt

2720-26-2020-Projekt-docelowej-org-ruchu-2020-05-18

2720-26-2020-Projekt-czasowej-org-ruchu-2020-05-18

2720-26-2020-PB-2020-05-18

2720-26-2020-P0251-PW-siec-energetyczna-2020-05-18

2720-26-2020-P0251-PW-Kanalizacja-deszczowa-2020-05-18

2720-26-2020-P0251-PBW-siec-teletechniczna2020-05-18

2720-26-2020-kosztorys-ofertowy-2020-05-18

 

 

2720-26-2020-pyt-20-22-odp-zmiana-siwz-2020-05-22

2720-26-2020-zmiana-SIWZ-2020-05-22-www

2720-26-2020-zmiana-SIWZ-2020-05-22-edyt

2720-26-2020-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2020-05-22

2720-26-2020-kosztorys ofertowy-2020-05-22

 

 

 

2720-26-2020-pyt-23-30-odp-zmiana-siwz-2020-05-26

2720-26-2020-pozw-na-bud-Dec-OSTATECZNA-2020-05-26

2720-26-2020-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2020-05-26

 

 

  2720-26-2020-zbiorcze zestawienie ofert 2020-05-29

  2720-26-2020-zbiorcze zestawienie ofert 2020-05-29-sprostowanie

  2720-26-2020-zbiorcze zestawienie ofert 2020-06-24-sprostowanie - II

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :