DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w m. JAROSZÓWKA. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania PRZEBUDOWA MOSTÓW w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 w km 4+571 i w km 5+041 w m. JAROSZÓWKA. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2020
Termin składania ofert 2020-05-26 09:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

27_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-04-30

27_2020 identyfikator postępowania

27_2020 klucz publiczny

27_2020 SIWZ 2020-04-30

27_2020 PFU 2020-04-30

27_2020 załączniki do SIWZ 2020-04-30 w_edyt

 

27_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-05-13

27_2020 pyt_1-15 i odp_2020-05-13

karta obiektu 4+571

karta obiektu 5+041

 

27_2020 pyt_16-27 i odp_2020-05-18

27_2020 UMOWA (WZÓR) t.j. z dn. 2020-05-18

27_2020 załączniki do SIWZ 2020-05-18 w_edyt

 

27_2020 pyt_28 i odp_2020-05-20

 

27_2020 zmiana SIWZ_2020-05-21

27_2020 "FORMULARZ OFERTY" zał_do SIWZ 2020-05-21 w_edyt

 

27_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-05-26

27_2020 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2020-06-02

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :