DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 334 na odcinku RAJCZYN - GRYŻYCE, w km 15+350 ÷ 17+000. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 334 na odcinku RAJCZYN - GRYŻYCE, w km 15+350 ÷ 17+000. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2020
Termin składania ofert 2020-05-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

23_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-04-30

23_2020 identyfikator postępowania

23_2020 klucz publiczny

23_2020 SIWZ 2020-04-30

23_2020 opis przedmiotu zamówienia 2020-04-30

23_2020 kosztorys ofertowy 2020-04-30

23_2020 załączniki do SIWZ 2020-04-30 w_edyt

23_2020 SST 

 

23_2020 pyt-1_i odp_2020-05-07

 

23_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-05-15

23_2020 pyt_2-4 i odp_2020-05-15

 

23_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-05-19

23_2020 pyt_5-14 i odp_2020-05-19

23_2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2020-05-19

23_2020 KOSZTORYS OFERTOWY 2020-05-19

SST D-03.01.03a

 

23_2020 pyt_15-22 i odp_2020-05-20

23_2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2020-05-20

 

23_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-05-27

 

23_2020 INFO_O WYBORZE _2020-06-17

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :