DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Góra - Kłoda Górowska od km 23+925 do km 24+800, długości 875 m. 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku Góra - Kłoda Górowska od km 23+925 do km 24+800, długości 875 m. 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.28.2020
Termin składania ofert 2020-05-26 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

28-20 ogloszenie o zamowieniu 30-04-2020

28-20 siwz 30-04-2020

28-20 siwz wersja edytowalna 30-04-2020

 

28-02 opis przedmiotu zamoewienia 30-04-2020

28-02 kosztorys of 30-04-2020

 

28-20 sst 30-04-2020

28-20 identyfikator postepowania 30-04-2020

28-20 klucz publiczny 30-04-2020

 

 

28-20 ogloszenie o zmianie ogloszenia 15-05-2020

28-20 odpowiedzi na pytania 15-05-2020

28-20 zalacznik nr 8 - umowa wzor 15-05-2020

 

 

28-20 ogloszenie o zmianie ogloszenia 20-05-2020

28-20 odpowiedzi na pytania 20-05-2020

28-20 materialy do odpowiedzi 20-05-2020

 

 

28-20 zbiorcze zestawienie ofert 26-05-2020

 

 

28-20 ogl o wyborze najkorzystniejszej oferty 03-07-2020

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :