DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Niedaszów – Rogoźnica km 8+350 – 9+607. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego DW 374 na odcinku Niedaszów – Rogoźnica km 8+350 – 9+607. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.25.2020
Termin składania ofert 2020-05-27 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-25-2020-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-25-2020-SIWZ 2020-04-30-www

2720-25-2020-SIWZ 2020-04-30-w_edyt

2720-25-2020-OPZ

2720-25-2020-Kosztorys-ofertowy

2720-25-2020-SST

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4b9a453f-83d3-456a-a3f5-73cc32b3d2bf

2720-25-2020-identyfikator-postepowania

 

 

2720-25-2020-pyt-1-8-odp-i-zmiana-siwz-2020-05-14

2720-25-2020-SIWZ-2020-05-14-www

2720-25-2020-SIWZ-2020-05-14-w_edyt

2720-25-2020-zmiana-ogloszenia-2020-05-14

 

 

 

2720-25-2020-pyt-9-18-odp-i-zmiana-siwz-2020-05-21

2720-25-2020-SST-AC22P-2020-05-21

2720-25-2020-OPZ-2020-05-21

2720-25-2020-PLAN-LINIOWY-ODCINKA-DW-374-2020-05-21

   2720-25-2020-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2020-05-21

 

 

2720-25-2020-zbiorcze zestawienie ofert 2020-05-27

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :