DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 296 Stary Węgliniec – Ruszów odcinkami od km 56+200 do km 58+250 długość 2050 m oraz od km 61+310 do km 62+120 długość 810 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 296 Stary Węgliniec – Ruszów odcinkami od km 56+200 do km 58+250 długość 2050 m oraz od km 61+310 do km 62+120 długość 810 m. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2020
Termin składania ofert 2020-05-27 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

 

30-20 ogloszenie o zamowieniu podpis

30-20 siwz podpis

30-20 siwz

30-20 opis przedmiotu zamwienia

30-20 kosztorys ofertowy

30-20 sst

30-20 identyfikator postepowania

  kluczpub

  30-20 odpowiedz na pytania od nr 1 do nr 4 i zmiana siwz podpis

30-20 kosztorys ofertowy szacunkowe iloci 11-05-2020

30-20 projekt umowy 11-05-2020

30-20 ogloszenie o zmianie ogloszenia podpis

30-20 odpowiedzi na pytania od nr 5 do nr 8 i zmiana siwz podpis

30-20 opz 12-05-2020

30-20 odpowiedz na pytanie nr 9 i zmiana siwz podpis

30-20 kosztorys ofertowy szacunkowe iloci 13-05-2020

30-20 sst 13-05-2020

30-20 odpowiedzi na pytania od nr 10 do nr 14 i zmiana siwz podpis

30-20 ogloszenie o zmianie ogloszenia 19-05-2020 podpis

30-20 opz 19-05-2020

30-20 kosztorys ofertowy 19-05-2020

  zbiorcze zestawienie ofert

 

30-20 ogloszenie o wyborze podpis

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :