DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Police - Żeleźniki w km 10+160 ÷ 11+940 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Police - Żeleźniki w km 10+160 ÷ 11+940. CPV 45.00.00.00-0.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2020
Termin składania ofert 2020-05-22 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

29_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-04-30

29_20 SIWZ 2020-04-30

29_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-04-30

29_20 Specyfikacje techniczne 2020-04-30

29_20 SOR - mapy 2020-04-30

29_20 Kosztorys ofertowy 2020-04-30

29_20 wersja edytowalna zał_2020-04-30

29_20 Klucz publiczny 2020-04-30

29_20 Identyfikator postępowania 2020-04-30

 

29_20_pyt_i_odp_2020-05-08

 

 

29_20_pyt_i_odp_2020-05-13

29_20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-05-13

29_20 Kosztorys ofertowy 2020-05-13

29_20 SOR - mapy aktualne 2020-05-13

 

 

29_20_pyt_i_odp_2020-05-14

29_20 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-05-14

29_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-05-14

29_20 KOSZTORYS OFERTOWY 2020-05-14

29_20_SST_D-05_03_05b_2020-05-14

 

 

29_20_pyt_i_odp_2020-05-19

 

 

29_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-05-22

 

29_20_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020-06-03

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :