DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego DW 387 Karłów – Kudowa Zdrój w km 25+800-29+050 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-30
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego DW 387 Karłów – Kudowa Zdrój w km 25+800-29+050. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2020
Termin składania ofert 2020-05-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

24_20 Ogłoszenie o zamówieniu 2020-04-30

24_20 SIWZ 2020-04-30

24_20 Opis przedmiotu zamówienia 2020-04-30

24_20 Specyfikacje techniczne 2020-04-30

24_20 Kosztorys ofertowy 2020-04-30

24_20 wersja edytowalna zł_2020-04-30

24_20 Identyfikator postępowania 2020-04-30

24_20 Klucz publiczny 2020-04-30

 

 

24_20 zbiorcze zestawienie ofert 2020-05-15

 

24_20_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020-06-02

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :