DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 (ul. Marszałka Piłsudskiego) w miejscowości Nowa Ruda. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-29
Nazwa zadania Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2020
Termin składania ofert 2020-05-20 09:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

21-20 Ogloszenie o zamowieniu podpis

21-20 SIWZ podpis

21-20 SIWZ

opz nowa ruda

Kosztorsy ofertowy i przedmiar II

Dokumentacja Techniczna

Identyfikator postepowania

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_88c622f9-adaa-4bed-a76c-e3c7046f9ae7

21-20 Zmiana SIWZ 06-05-2020 podpis

21-20 OPZ 06-05-2020

21-20 Ogloszenie o zmianie ogloszenia podpis

21-20 Zmiana SIWZ 12-05-2020 podpis

Kosztorsy ofertowy i przedmiar 12-05-2020

21-20 Rysunki 12-05-2020

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

21-20 Unieważnienie postępowania podpis

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :