DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 328 W M. WOJCIESZÓW W ZAKRESIE: 1. CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 99+610 DO KM 100+400, 2. DROGI NA ODCINKU OD KM 98+790 DO KM 99+200. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2020-04-24
Nazwa zadania POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 328
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2020
Termin składania ofert 2020-05-22 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17166
Załączniki

 

22_2020-ogl-o-zamowieniu

22_2020 SIWZ-2020-04-24-www

22_2020 SIWZ 2020-04-24-w_edyt

 

22_2020-opz

 

22-2020-Kosztorys-ofertowy-cz- I

22-2020-Kosztorys-ofertowy-cz- II

22-2020-SST

22_2020-identyfikator postępowania

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1641b231-35dd-49a7-b205-544510fd4112

 

 

 

2720-22-2020-pyt-1-odp-zmiana-siwz-2020-05-12

2720-22-2020-SIWZ-2020-05-12-www

2720-22-2020-SIWZ-2020-05-12-w_edyt

2720-22-2020-zmiana-ogloszenia-2020-05-12

 

 

 

2720-22-2020-pyt-2-3-odp-zmiana-siwz-18-05-2020

2720-22-2020-zmiana-ogloszenia-18-05-2020

2720-22-2020-SIWZ-2020-05-18-www

2720-22-2020-SIWZ-2020-05-18-w_edyt

2720-22-2020-Kosztorys-ofertowy-cz-II-18-05-20

2720-22-2020-SST-18-05-2020

 

 

 

2720-22-2020-zbiorcze zestawienie ofert 2020-05-25

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :