REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 367 na odcinku KOWARY – OGORZELEC km 23+100-26+600. CPV 45000000-0. Drukuj
z dnia: 2020-03-25
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 367 na odcinku KOWARY – OGORZELEC km 23+100-26+600. CPV 45000000-0.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.16.2020
Termin składania ofert 2020-04-29 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

16_2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-03-25

16_2020 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

16_2020 KLUCZ PUBLICZNY

16_2020 SIWZ 2020-03-25

16_2020 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2020-03-25

16_2020 KOSZTORYS OFERTOWY

16_2020 załączniki do SIWZ 2020-03-25 w_edyt

16_2020 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

16_2020 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

16_2020 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPINIA KONSERWATORA ZABYTKÓW

DRZEWA DO WYCINKI

 

16_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-04-02

16_2020 pyt_i odp_2020-04-02

D-M-00_00_00 WARUNKI OGÓLNE

 

16_2020 pyt_i odp_2020-04-06

 

16_2020 pyt_i odp_2020-04-08

 

16_2020 pyt_i odp_2020-04-09

km 23+100

km 26+600

 

16_2020 pyt_i odp_2020-04-14

 

16_2020 pyt_i odp_2020-04-16

 D-05.03.05a warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

 

16_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-04-17

16_2020 pyt_i odp_2020-04-17

 

16_2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2020-04-22

16_2020 pyt_i odp_2020-04-22

16_2020 KOSZTORYS OFERTOWY_2020-04-22

  

16_2020 pyt_i odp_2020-04-23

 

16_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-04-29

 

16_2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2020-05-06 sprostowanie

 

 

16_2020 INFO_O WYBORZE _2020-05-22