DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego - rejon wałbrzyski Drukuj Email
z dnia: 2020-01-09
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego - rejon wałbrzyski
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.126.2019
Termin składania ofert 2020-01-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

126-19 ogloszenie o zamowieniu 09-01-2020

126-19 siwz 09-01-2020

126-19 siwz wersja edytowalna 09-01-2020

126-19 zalaczniki do siwz 09-01-2020 

126-19 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 27-01-2020 

126-19 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-02-2020

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :