DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica wraz z budową chodnika do miejscowości Świerzawa Drukuj Email
z dnia: 2019-12-20
Nazwa zadania Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica wraz z budową chodnika do miejscowości Świerzawa. CPV 45.22.11.11-3.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.125.2019
Termin składania ofert 2020-01-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

125_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-12-20

125_19_SIWZ_2019-12-20

125_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-12-20

125_19_Dokumentacja_2019-12-20

125_19_Kosztorys_ofertowy_2019-12-20

125_19_wersja_edyt_zał_2019-12-20

 

 

125_19_pyt_i_odp_2020-01-07

125_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2020-01-07

 

 

125_19_pyt_i_odp_2020-01-14

125_19_zał_8_wzór_umowy_2020-01-14

 

 

125_19_pyt_i_odp_2020-01-17

125_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2020-01-17

125_19_Kosztorys_ofertowy_2020-01-17

 

 

125_19_pyt_i_odp_2020-01-22

125_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2020-01-22

125_19_Kosztorys_ofertowy_2020-01-22

 

 

125_19_pyt_i_odp_2020-01-23

125_19_Kosztorys_ofertowy_2020-01-23

 

 

125_19_pyt_i_odp_2020-01-24

125_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2020-01-24

125_19_Kosztorys_ofertowy_2020-01-24

 

 

125_19 zbiorcze zestawienie ofert 2020-01-31

 

125_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2020-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :