DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice Drukuj Email
z dnia: 2019-12-04
Nazwa zadania Usunięcie kolizji z budowaną obwodnicą Dzierżoniowa – linią elektroenergetyczną 220 kV Świebodzice – Ząbkowice. CPV 45.23.31.40-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.124.2019
Termin składania ofert 2020-01-09 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

124_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-12-04

124_19_SIWZ_2019-12-04

124_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-12-04

124_19_Dokumentacja_2019-12-04

124_19_Zestawienie_cenowe_2019-12-04

124_19_JEDZ_2019-12-04

124_19_wersja_edyt_zał_2019-12-04

124_19_identyfikator_postępowania_2019-12-04

124_19_klucz_publiczny_2019-12-04

 

  124_19_pyt_i_odp_2019-12-23

 

 

124_19 zbiorcze zestawienie ofert 2020-01-09

 

124_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2020-01-09

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :