DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów Drukuj Email
z dnia: 2019-11-19
Nazwa zadania Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.121.2019
Termin składania ofert 2019-12-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

121_19_Ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-11-19

121_19_SIWZ_2019-11-19

121_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-11-19

121_19_Dokumentacja_2019-11-19

121_19_wersja_edyt_zał_2019-11-19

 

 

121_19_pyt_i_odp_2019-12-03

121_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-12-03

121_19_Schemat_łożyskowania_2019-12-03

121_19_Przedmiar_robót_2019-12-03

 

 

121_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-12-10

 

121_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-12-20

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :