DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca Drukuj Email
z dnia: 2019-11-12
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca. CPV 45.20.00.00-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.112.2019
Termin składania ofert 2019-11-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

112_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-11-12

112_19_SIWZ_2019-11-12

112_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-11-12

112_19_Dokumentacja_2019-11-12

112_19_Kosztorys_ofertowy_2019-11-12

112_19_wersja_edyt_zał_2019-11-12

 

 

112_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-11-27

 

112_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-12-12

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :