DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-11-12
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.114.2019
Termin składania ofert 2019-11-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuc
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

114-19 ogloszenie o zamowieniu 12-11-2019

114-19 siwz 12-11-2019

114-19 siwz wersja edytowalna 12-11-2019

114-19 opz z zalacznikami 12-11-2019

114-19 odpowiedzi na pytania 21-11-2019

  114-19 odpowiedzi na pytania 22-11-2019

  114-19 zbiorcze zestawienie ofert 27-11-2019

 

 

114-19 uniewaznienie postepowania zad 2 02-12-2019

 

 

114-19 uniewaznienie postepowania zad 3 09-12-2019

114-19 uniewaznienie postepowania zad 4 09-12-2019

 

 

114-19 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad 1 17-12-2019

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :