DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ziębice w km 52+550 ÷ 52+730 Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ziębice w km 52+550 ÷ 52+730. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.111.2019
Termin składania ofert 2019-10-15 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

111_19_SIWZ_2019-09-30

111_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-09-30

111_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-09-30

111_19_Specyfikacje_techniczne_2019-09-30

111_19_Kosztorys_ofertowy_2019-09-30

111_19_wersja_edyt_zał_2019-09-30

 

 

111_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-10-15

 

111_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-10-25

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :